#Enforcement DT @TSCSOffice #Humanity 1st. #Compassion Next. #మానవసేవేమాధవసేవ @govtcitycollege. I❤️ #Handloom #TobaccoControl #StallWart . #NPS_QUIT_INDIA

Hyderabad, India
Joined July 2018
చదివింది BTech. ఓ అమ్మాయిని ప్రేమించాడు ఉద్యోగం లేదు. #MONEY లేదు. ఏమ్ చేయాలో అర్థం కాలేదు. బండి తోలితే 1000 ఇస్తాం అంటే, #Ration #Rice లోడ్ తో ఇలా చిక్కాడు. సార్..నేను #jail కు పోతనా.?! అంటే #Bail ఇచ్చా. సార్..నా కొడుక్కి మీ పేరే పెట్టుకుంటా సార్ అన్నాడు
139
303
14
1,940
Show this thread
ఇచ్చింది 200 లారీల ధాన్యం ఉన్నది 150 మాత్రమే. ఎంత లెక్కించి నా..తేడా కొడుతోంది. మిల్లు సీజ్ ఖాయం. 24 గంట ల్లో..correct గా ఉంటేనే.?! సరి లేదా I'm sorry అని చెప్పా. ఈ మిల్లు ఎవరిదో?!తెల్సా నువు ఏ..మైపో..తా..వో తెల్సా?! అన్నారు. #GoAhead మాత్రమే తెల్సన్నా.
35
131
9
759
Dear @VanaGangadhar thank u Me lucky to have all ur #Love . I'm not @ all a inspiring man. I lost my 2 True friends 4 #Tobacco. & More than that Me doing #democracy #worship #ప్రజాస్వామ్యo ప్రజలే #దేవుళ్లు Told @v6velugu
Replying to @RMaachana
Great sir & truly you are inspiring person 🙌
2
5
9
Thank you @SuryaaNews
మృగం.. ఆకలి ఐతే ..నే?! వేటకెళ్తుంది. రేషన్ దొంగలు పోటీ పడి, నోటి కాడి కూడు.. ఆశ చూపి. దోచుకుంటున్నారు. ఆంగీ,లాగు ఊడదీసి మరీ చట్టం వాత పెడతా. ₹30 kg #government #rice ను జనం వద్ద కొని. పౌల్ట్రీ కి, ₹12 కు #Rice mill కు ₹15 కు అమ్మేస్తున్నారు.
1
3
8
మృగం.. ఆకలి ఐతే ..నే?! వేటకెళ్తుంది. రేషన్ దొంగలు పోటీ పడి, నోటి కాడి కూడు.. ఆశ చూపి. దోచుకుంటున్నారు. ఆంగీ,లాగు ఊడదీసి మరీ చట్టం వాత పెడతా. ₹30 kg #government #rice ను జనం వద్ద కొని. పౌల్ట్రీ కి, ₹12 కు #Rice mill కు ₹15 కు అమ్మేస్తున్నారు.
13
1
40
సార్.. @DDYadagiri #Iivestream లో & @ddyadagirinews లో మీ #interview చూశాo. @AirHyderabad @airvbhyd #WorldNoTobaccoDay నాడు మీ మాటలు విన్నాం. అధికారిగా, #Celebrity అయ్యారు. మీరు మా అబ్బాయి #పెళ్లి కి తప్పక రావాలి. అనడిగితే. #wedding కు హాజరయ్యా.
3
31
Thanq dear @ajay_emmaji గారు U also #GoAhead
Great sir 👏🏻👏🏻 More Power to you..✊🏻 #GoAhead
1
6
సార్.. మాకు కొడుకు పుట్టిoడు. స్వీటు. నేను తీసుకుంట,కానీ నువు సావు తప్పించుకున్నేవ్ వెధవ పనీ మానేయ్యాలే. సరే సార్. ఒక్క కండీషన్. ఏంటో?! ఫిటింగు,మీటింగు. నన్ను బతికించిన మీ పేరు మా బిడ్డ కు పెట్టుకుటం. వద్దు. మా నాన్న #teacher #అభిమన్యు పేరు పెట్టండి
పేరు:రాజు #Ration దందా కూ రాజే. అడ్డోస్త్తెరాళ్లతో కొట్టి చంపుతాడు. 3 మార్లు పట్టుబడ్డాడు. నిన్న రా3 ఇతన్నే రాళ్ళతో కొట్టారు. నాకు ఫోన్లో సార్..సార్ అని ఫోన్ cut. Site కి వెళ్లా. ఊపిరుంది. #hospital లో #safe. భార్య గర్భవతి,వచ్చి. సార్.! చేతులు జోడించిoది.
Show this thread
4
16
Thank u dear @saidi601 Without all ur Love me a Zero Ur 💗 is a #HERO
Real life HERO Oke ఒక్కడు Chaaalaa inspiration sir meeru
3
13
Hi.. నవీన్. How..r..u?! గుండు ఎంటి. నువు #petrol బంక్ కాడ?! "నాయిన"సార్. Oh..sorry. సార్.. మా యమ్మ స్కూల్ ఒద్దన్నది. జీతముoచింది ఈడ. నేను సద్వుకుoట సార్. Ok.. మీ యమ్మ తో నేను చెప్తా. పొద్దున్నుoచి ఏమ్ తినలే సార్. 2 ice cream లు తినిపించా. ₹200 చేత పెట్టా.
సారూ.. నా పేరు నవీన్.6th క్లాసు. మా నాయినకు #cancer అట, అస్పతాల్లున్నడు. మా యవ్వ ఆన్నే ఉంది. నేను వొడ్ల కాడున్న. తల్లి తో @WhatsApp వీడియో call. మాట్లాడించా. What 2 Ask నా నోట మాట రాట్లే.. ఏమ్ కావాలన్నా. చెల్లెలుంది సార్ అన్నాడు. ఇద్దరినీ చదివిస్తా నన్నా.
Show this thread
3
8
1
34
Thank u dear @KKMUSK_003
నేటితరం పోరాటయోధులు..మీరు... అవినీతి పైన..👏👏👏
4
Thank u dear @Sreepspk3
Replying to @RMaachana
Ur courage 🤟🔥.. Don't give up sir Passion towards your work.. 🙏🕺
1
5
Why two rules for #OTT platforms and conventional 📺movie media when it comes to 🚭tobacco depictions? Time to tighten noose 💪 around OTT modes to save lives 👦👧 #TobaccoFreeIndia @mansukhmandviya @mohfwindia dailypioneer.com/2022/sunday…
1
4
అమ్మా..బువ్వ బియ్యం.లేవయ్యా.. కంట్రోల్ తెర్వలే..దా..యే అమ్మా.! ఇప్పుటి దాక కూకోనోచ్చిన. హలో.. #raghunandan సార్. కంట్రోల్ ఎప్పుడూ బందే ఉంటది సార్. అర్జీ ఇవ్వoడమ్మ.. దుకాణం మీకిస్త. డీలర్., సార్..MLA గారు line లో. మీ వాణ్ణి PS లో విడిపించు కొండి సార్.
1
10
43
Advantages gained from tobacco-control laws imposed on conventional movie media up in smoke via OTT platforms. Devoid of laws, OTT media blatantly showcasing lethal tobacco items at the cost of several lives. #TobaccoFreeIndia @mansukhmandviya @MoHFW_INDIA dailypioneer.com/2022/sunday…
1
10
యాదయ్య.! పాము కరిస్తే.. #Hyderabad గాంధీ లో బతికాడు. నా చొరవ తో. ఓ రోజు. DCM number ఇచ్చాడు. ఇడ్వకుర్రి సార్ అన్నాడు. బండి ఆపా. పైన వరి గడ్డి. బాయి కాన్నుoచి గడ్డి తీస్క పోతున్నా అని చెప్పాడు. నమ్మాలాన్న. మొత్తం check. కింద #Ration #Rice #crime kill.
విల్లు వంగితే గా..ని, బాణం ముందుకు దూసుకుపో..దు. అలాగే.. మనిషి.. ఒళ్లు వంగితే గా..ని జీవితం ముందుకు సా..గదు. #మాచన సూచన. Let the #life swet Enjoy the #lifestyle #sweet #Maachana Soochana
1
5
26
విల్లు వంగితే గా..ని, బాణం ముందుకు దూసుకుపో..దు. అలాగే.. మనిషి.. ఒళ్లు వంగితే గా..ని జీవితం ముందుకు సా..గదు. #మాచన సూచన. Let the #life swet Enjoy the #lifestyle #sweet #Maachana Soochana
7
విల్లు వంగితే గా..ని, బాణం ముందుకు దూసుకుపో..దు. అలాగే.. మనిషి.. ఒళ్లు వంగితే గా..ని జీవితం ముందుకు సా..గదు. #మాచన సూచన. Let the #life swet Enjoy the #lifestyle #sweet #Maachana Soochana
6
3
1
51